ZPR Attīstības programma 2021 - 2027 (Projekts)

 

Publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 16. jūlijam tiek nodots Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekts.

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.–2027.gadam Stratēģiskā daļa nosaka vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.- 2030.gadam  noteikto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu – vīzijas, stratēģiskā mērķa, ilgtermiņa attīstības prioritāšu īstenošanai. Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir definētas astoņas vidējā termiņa attīstības prioritātes, noteikti rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti.

116251 200 PRIEKŠLIKUMIEM

Priekšlikumus ZPR Attīstības programai 2021.-2027.gadam, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA (.docx)

 

filesfolderfoldersicon 1320073119409379215 2. REDAKCIJAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Lejupielādējami 2. redakcijas materiāli:

 

filesfolderfoldersicon 1320073119409379215  1. REDAKCIJAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Lejupielādējami 1. redakcijas materiāli:

1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas (kas notika 29.12.2020 - 22.02.2021) gala apkopojums:

 

 

 

 130304  IZMANTOTIE PĒTĪJUMI UN PLĀNI

Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021 - 2027 izstrādes ietvaros tika izmantoti šādi pētījumi un plāni:

  • Zemgales reģionālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns;
  • ZPR Enerģētikas rīcības plāns 2018.–2025. gadam;
  • Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. - 2020. gadam Esošā situācija;
  • „Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde projektā Nr. PGI 05114 E-COOL”. Esošās situācijas izpētes dokuments;
  • Ziņojums sociālo pakalpojumu attīstības jomā Zemgales plānošanas reģionā;
  • Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā. Pētījums un rīcības plāns.

 

 

 
 
Powered by Phoca Download