Pirmdiena, 23 Maijs 2022 10:53

Videi draudzīgu transportlīdzekļu salidojums Jelgavā

Sestdien, 28. maijā, Lielupes pļavā iepretī Jelgavas pilij Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kopā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti Jelgavas valstspilsētas svētku ietvaros organizē elektromobiļu un citu videi draudzīgu transportlīdzekļu salidojumu.

Tas tiek organizēts, lai veicinātu lielākas iedzīvotāju daļas informētību un interesi par videi draudzīgu transportu un popularizētu to. ZPR aicina visus pilsētas iedzīvotājus un pilsētas viesus apmeklēt šo pasākumu, savukārt dalībniekus informē, ka iebraukšana ar saviem transporta līdzekļiem pļavā paredzēta no Kalnciema ielas puses.

e mop salidojums 1

Pasākums notiek Interreg Europe programmas projekta "e-MOPOLI" ietvaros.

Interreg Europe programmas projekta “e-MOPOLI” kopējais finansējums - 1 792 053 EUR (ERAF līdzfinansējums - 1 355 118 EUR), bet ZPR budžets ir 136 610 EUR (ERAF līdzfinansējums - 116 118,50 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu