Speciālo atļauju (licenču) reģistrs

 Licences
Nr.

Derīgums

Pārvadātājs,
Reģ.Nr.

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi  Statuss 

Lēmuma
pieņemšanas
datums

ZPR-TX/18L/2

17.07.2018. -
16.07.2022.

IK "DMITRIJS DOROFEJEVS"
43602027753

0,71 0,71 0,12 - Izsniegta 17.07.2018.
ZPR-TX/18L/3 01.08.2018. -
31.07.2022.
IK "JZ315"
40002174683
1,00 0,80 (diena)
1,00 (nakts)
0,20 - Izsniegta 31.07.2018.
ZPR-TX/18L/4 22.08.2018. -
21.08.2022.
IK "MARSELA"
43602027838
1,00 0,60 (diena)
0,70 (nakts)
0,10 - Izsniegta 21.08.2018.
ZPR-TX/18L/5 01.09.2018. -
31.08.2022.
SIA “TAXI Bauska”
43603048610
1,00 0,60 0,20 - Izsniegta 31.08.2018.
ZPR-TX/18L/6 19.09.2018. -
18.09.2022
SIA “SFabrika.lv”
43603083743
1,00 0,65 0,15 - Izsniegta 19.09.2018.
ZPR - TX/18l/7 26.09.2018. -
25.09.2022

IK “Ainārs L.”
48502010436

1,50 0,70 (diena)
0,85 (nakts)
0,14  - Anulēta 26.09.2018.
ZPR-TX18L/8 26.09.2018. -
25.09.2022

IK “Pēteris Luža”
48502008380

1,50 0,70 (diena)
0,85 (nakts)
0,14 - Anulēta 26.09.2018.
ZPR-TX18L/9 17.10.2018. -
16.10.2022
IK “Lindemanis G”
43602027965
1,00 0,60 0,15 - Izsniegta 17.10.2018.
ZPR-TX18L/10 28.11.2018. -
27.11.2022
IK “A.Škuropats”
53602027721
1,00 0,50 0,12 - Izsniegta 28.11.2018.
ZPR-TX/19L/1 16.05.2019. -
15.05.2023 
IK “TAXI SERGEJS”
43602028053
1,00 0,60 (dienas)
0,70 (nakts)
0,15 - Izsniegta 15.05.2019.
ZPR-TX/20L/1

07.08.2020. -  06.08.2024

SIA “RAGEROAD”
40203235032
1,00 0,70 0,15 ŠEIT Anulēta 10.03.2022.
ZPR-TX/20L/2 01.12.2020. - 30.11.2024. IK "Krievaitis Auto",
48502008395
1,00 0,70 0,15 ŠEIT Izsniegta 12.11.2020.
ZPR-TX/21L/1 01.06.2021. - 31.05.2025.

SIA “BINKO”
43603080639

2,00 1,00 0,20 ŠEIT Izsniegta 19.05.2021.
ZPR-TX/22L/1

17.01.2022.-
16.01.2026.

SIA “BULLET”
45403026553
2,00 0,86 0,17 ŠEIT Izsniegta 10.01.2022.
ZPR-TX/22L/2 22.06.2022.-
21.06.2026.
IK “DZINTARS JAKUTĀVIČS”
43602027861
1,00 0,80 0,15 ŠEIT Izsniegta 21.06.2022.
ZPR-TX/22L/3

01.08.2022.-
31.07.2026.

IK “JZ315”
40002174683
2,99 2,00 0,39 ŠEIT Izsniegta 29.07.2022.
ZPR-TX/22L/4 19.08.2022.-
18.08.2026.
IK “Upīte-14”
55402020521
1,40 0,71 0,14 ŠEIT Izsniegta 18.08.2022.
ZPR-TX/22L/5 22.08.2022.-
21.08.2026.

IK MARSELA
43602027838

1,00 0,80 0,10 ŠEIT Izsniegta 18.08.2022.

 

 

Jēkabpils pilsētas izsniegtās Speciālās  atļaujas (licences)

Licences Nr.

Derīgums

Pārvadātājs

Reģistrācijas Nr.

Nolīgšanas tarifs, EUR

Attāluma tarifs, EUR/Km

Laika tarifs EUR/min

Speciālie tarifi

Statuss

Lēmuma pieņemšanas datums

11

21.12.2018.- 20.12.2022.

IK "LV-X"

45402021101

-

-

-

-

Anulēta

16.04.2021.

1

19.02.2019.- 18.02.2023.

IK "GANDRIS"

45402022003

1,40

0,71 (dienas); 0,85 (nakts)

0,14

-

Izsniegta

19.02.2019.

1

17.03.2021.- 16.03.2025.

IK "A.A.R."

40002188838

1,00

1,00 (dienas); 1,25 (nakts)

0,20

-

Izsniegta

17.03.2021.