Pirmdiena, 02 Maijs 2022 14:42

Zemgales Kultūras programmas – 2022 ieviešana var sākties

Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fondā apstiprināti Zemgales Kultūras programmai – 2022 iesniegto projektu konkursa rezultāti. Tas nozīmē, ka reģiona pašvaldības un daudzās nevalstiskās organizācijas var ķerties pie savu ieceru īstenošanas.

LVM KKF

IMG 1905 2

Konkursa ekspertu komisija pavisam šogad saņēma 73 projektu pieteikumus, kas ir nedaudz mazāk nekā pērn, jo Covid-19 pandēmijas raisītā dīkstāve un citi sociālekonomiskie samezglojumi iespaidojuši arī kultūras nozarē strādājošos, mazinājusies darbinieku veiktspēja un aktivitāšu daudzums, augusi nedrošība par turpmāko plānu īstenošanu. Un tomēr iesniegto projektu pieteikumos to ieviešanai uzrādītā naudas summa bija visai iespaidīga – kopā 387 114,03 eiro, kas neko daudz neatpaliek no iepriekšējos gados prasītās. Un tas ir saprotams, jo projektu izstrādātāji rēķinājušies ar pieaugošajām izmaksām dažādiem pakalpojumiem, darbiem un materiāliem.

Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija Valsts Kultūrkapitāla fonda, akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” un Zemgales  Plānošanas reģiona pārstāvji, ņemot vērā konkursa Nolikumā ietvertos projektu kvalitātes kritērijus un pieteikumā atspoguļoto saturisko daļu, šoreiz nolēma atbalstīt pavisam 40 projektus, sadalot pieejamo finansējumu 109 660,00 eiro apmērā. Programmas vadītāja Sanita Larionova norāda, ka, līdzīgi kā iepriekšējos gados, vairākas patiešām labas iniciatīvas arī šoreiz vērtēšanā neguva atbalstu, jo konkurence autoru vidū izrādījās pārlieku liela.

Atbalstu guvušie projekti pārsvarā vērsti uz kultūras pasākumu rīkošanu, dažādu kultūras procesu izpēti, tehnisko projektu izstrādi.  Plaša mēroga sarīkojumi - koncerti, mākslas simpoziji un festivāli, izglītojoši pasākumi, meistardarbnīcas un citas radošas nodarbes lielā mērā bagātinās kultūras dzīves norises reģionā . Tāpat Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu finansiālais atbalsts piešķirts vairāku grāmatu izdošanai, pētījumiem un ierakstu digitalizēšanai. Ar atbalstīto projektu sarakstu iespējams iepazīties: https://zemgale.lv/nozares/kultura/zemgales-kulturas-programma

Pagaidām viens projekts palicis kā ‘’rezerves projekts”, ja kādu no atbalstītajiem projektiem objektīvu iemeslu dēļ nevarēs īstenot.

Visus apstiprinātos projektus paredzēts ieviest laika posmā no maija līdz 15. decembrim.