Pētījumi

Lai palīdzētu amatniecības nozarei tikt galā ar mūslaiku izaicinājumiem, projekta „Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai” partneri piedāvā 12 radošās amatniecības stāstus, kuri atklāj idejas un pieredzi sešās valstīs – Latvijā, Spānijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Grieķijā un Portugālē. Dažādo valstu pieredze sniedz vērtīgus padomus, no kuriem iedvesmoties un attīstīt amatniecību gan savā reģionā, gan Eiropā. Tāpēc nekavējies ne mirkli – atklāj dažādo Eiropas valstu pieredzi, lai iedvesmotos jauniem darbiem amatniecības nozares attīstībai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm!

Pētījums "Research on improving efficiency of the lifelong learning educational establishment and their co-operation with business in the bordering areas of Latvia and Lithuania" tapis projektā "COOP Edu-Ship (LLIII-175)

Pētījums "Mokymosi visa gyvenima istaigu darbo efektyvumo ir sasaju su verslo aplinka tobulinimas Latvijos ir Lietuvos Pasienio Regionouse" tapis projektā "COOP Edu-Ship (LLIII-175)

Pētījums "Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā" tapis projektā "COOP Edu-Ship (LLIII-175)

Pētījums veikts ESF projektā „Zemgales plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē" (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080/97)

Pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda projektā „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013)

Pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda projektā „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013)

Pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda projektā „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013)

 
 
Powered by Phoca Download