Sabiedriskais transports

No 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim sabiedriskā transporta organizācijas un plānošanas funkciju reģionā veica ZPR, pārzinot autobusu maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus, pašvaldību interesēs organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus autobusu maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. Šobrīd, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, no 2014. gada 1. janvāra sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkcija ir centralizēta, veidojot vienotu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, kurā ietilpst reģionālo starppilsētu nozīmes autobusu maršrutu tīkls, reģionālo vietējās nozīmes autobusu maršrutu tīkls un visi dzelzceļa maršruti. Vienoto reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīklu pārzināšanas un organizēšanas funkcija tiek nodota Sabiedriskā transporta padomei.

Zemgales reģiona iedzīvotāju intereses un vajadzības Sabiedriskā transporta padomē pārstāv Attīstības padomes pārstāvis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildinstitūcija, kā arī plānošanas reģionu tiesību, saistību, arhīva un lietvedības pārņēmēja jautājumos, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanu un organizēšanu autobusu maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kopš 2014.gada sākuma ir VSIA "Autotransporta direkcija".

Zemgales plānošanas reģiona kompetencē ir:

  • sagatavot priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei par maršrutu tīkla pārzināšanu un VSIA "Autotransporta direkcija" - par maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanu, izstrādi un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanu un to izmaiņām, kā arī par citiem jautājumiem Sabiedriskā transporta padomes uzdevumā;
  • noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu reģiona teritorijā;
  • apsekot autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem.