Sociālo pakalpojumu koordinācijas darba grupa

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona padomes nolikuma 25.13. punktu, padomei ir tiesības izveidot komitejas, komisijas, darba grupas un valdes.

Sociālo pakalpojumu koordinācijas darba grupa tiek veidota, lai veicinātu Sociālo pakalpojumu attīstības programmā minēto uzdevumu izpildi, veiktu savstarpējo infomācijas apmaiņu par pakalpojumu attīstību, piedalītos ZPR organizētajos kopīgos pasākumos un projektos, formulētu kopējo Zemgales plānošanas reģiona viedokli attiecībā sociālo pakalpojumu attīstību reģionā un pārstēvātu to komunikācijā ar nacionālā līmeņa politikas veidotājiem, kā arī pakalpojumu saņēmējiem.

ZPR PAŠVALDĪBU SOCIĀLO DIENESTU KONTAKTI