Saņēmusi  finansējumu saimnieciskās darbības attīstībai  VARAM un  Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbības projektu konkursā 2018.gadā.  

Citi video stāsti