Tūrismam Zemgalē pērnais gads bijis labāks par aizpērno

Precīzs pārskats par pērn paveikto tūrisma nozarē Zemgalē vēl tikai top, taču jau pirmās aplēses rāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gan vietējo, gan ārzemju ceļotāju skaits reģionā ir palielinājies un, pēc aizvadītā pandēmijas pārvarēšanas…

Aicinām pieaugušos projekta dalībniekus izmantot atbalsta pakalpojumus

Projektā “Atver sirdi Zemgalē” ir iesaistījušies nedaudz vairāk kā 500 pieaugušo, kam invaliditāte noteikta garīga rakstura traucējumu dēļ. Šiem cilvēkiem projekta ietvaros ir veikts vajadzību izvērtējums un izstrādāts Individuālais atbalsta plāns. Diemžēl pakalpojumu saņemšanu uzsākuši…

Pieejami pētījuma rezultāti par dzīves un darba iespējām reģionos kā veicinošiem faktoriem ārējai un iekšējai…

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Universitāti veica pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”. Pētījuma mērķis bija apzināt dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību atbalsta instrumentus remigrācijas…

2022. gadā Zemgalē atgriezušās 97 personas

Aizvadītajā gadā Zemgalē atgriezušās 97 personas un sagatavoti 407 individuālie piedāvājumi remigrantiem. Par atgriešanos Latvijā interesējušās 122 ģimenes un pēc 2022. gada datiem nākamajos gados Zemgalē potenciāli varētu atgriezties 85 ģimenes jeb 291 cilvēks.

Ar Zemgales Kultūras programmas atbalstu - 40 veiksmīgi projekti

Apkopoti Latvijas Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās Zemgales Kultūras programmas – 2022 ieviešanas rezultāti. Gada sākumā projektu konkursa organizatori pavisam saņēma 73 projektu pieteikumus par kopējo pieprasīto summu 387 114,03 eiro. Vērtēšanas…

ZPR uzsāk projektu zaļās un zilās biomasas izmantošanas potenciāla izpētei

Zemgales plānošanas reģions uzsācis projektu “Zilās-zaļās bioloģiskās sadarbības Baltijas jūras reģionā” (Blue-Green Bio Lab), kas pētīs zaļās un zilās biomasas izmantošanas potenciālu bioindustriālajās simbiozēs reģionā.

Zemgales plānošanas reģions pievienojas misijai “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”

Reģiona Attīstības padome, kurā pārstāvētas visas sešas pašvaldības, nolēmusi atbalstīt Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pievienošanos Eiropas Komisijas misijai “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”. Tādējādi Zemgale, aiz Vidzemes plānošanas reģiona, ir otrs Latvijas reģions, kas būs pārstāvēts minētajā…