Iepirkumu nolikumi

Pasūtījums zemsliekšņa iepirkums – pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra  "Vadlīniju daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā maketēšana ar fotogrāfijām” tiek veikts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projektā Nr. LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”/OCTOPUS ietvaros.

Zemsliekšņa iepirkums "Apmācību nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem” (turpmāk – Iepirkums), kas tiek veikts Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam apstiprinātā projekta LV-RU-020 SMEPRO” ietvaros. (Ievietošanas datums: 03.10.2022.)

Zemsliekšņa iepirkums "Informatīva video izstrāde par projekta OCTOPUS rezultātiem” tiek veikts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projektā Nr. LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”/OCTOPUS ietvaros.

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Izglītības speciālistu diskusijas un konferences organizēšana” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020), projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' / “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” /Safe School  ietvaros. (Ievietošanas datums: 16.09.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra ““Divu video filmu izstrāde par ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem tūrisma objektiem Zemgalē”” (Ievietošanas datums: 30.06.2022).

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra ““Tūrisma gidu apmācību «Dabas tūrisms Zemgalē - ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti» nodrošināšana” (Ievietošanas datums: 17.06.2021)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Videoklipu izstrāde projekta Nr. LLI-506 ‘’Safe School’’ vajadzībām” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020), projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' /The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” /Safe School  ietvaros. (Ievietošanas datums: 26.04.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Izglītības speciālistu apmācību nodrošināšana” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020), projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' / “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education”” (Safe School)” ietvaros.

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “4 apmācību semināru organizēšana skolēniem par drošu interneta lietošanu” tiek veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' / “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” (Safe School)” ietvaros.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Aizkraukles pilsētā un tās apkārtnē (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Bauskā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Dobeles pilsētā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Jēkabpils pilsētā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un tās apkārtnē. (Ievietošanas datums: 18.02.2022.)

Zemsliekšņa iepirkums (cenu aptauja) “Integrējošu diennakts nometņu organizēšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm”, tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros, Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas plāna pasākuma nr. 3.4. “Integrējoši pasākumi bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu ģimenēm” īstenošanai. (Ievietošanas datums: 28.01.2022.)

 Zemsliekšņa iepirkums (cenu aptauja) “Integrējošas diennakts nometnes organizēšana jauniešiem, kas aug ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē”, tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros, Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas plāna pasākuma nr. 3.3. “Integrējoši  pasākumi bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem” īstenošanai. (Ievietošanas datums: 28.01.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra tiek veikta, lai noskaidrotu bukleta dizaina izstrādātāju projektā Nr. LLI-506 "Safe school". (Ievietošanas datums: 18.01.2022.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra “Tūrisma gidu apmācību nodrošināšana (Ievietošanas datums: 10.12.2021.)

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra "Vadlīniju izstrādi daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā”, projekts OCTOPUS, LLI-425 (Ievietošanas datums 06.09.2021).

Low-threshold public procurement "Development of Guidelines for Multifunctional Centers for Social Services and Inclusion measures in Latvia and Lithuania", project OCTOPUS, LLI-425 (date of insertion 06.09.2021).

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija latviski.

Technical specification English.

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “3D vizualizāciju 2 video izveide tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objektiem”. (Ievietošanas datums: 23.08.2021.)

Pielikumi:

2.pielikums: Specifikācija Tērvetes un Sēlpils 13. gs. pilskalnu kompleksu 3D vizualizācijai

 
 
Powered by Phoca Download