Iepirkumu nolikumi

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “Fotogrāfiju iegāde izveidotā “Baltu ceļa” tūrisma maršruta atpazīstamības veicināšanai”. (Ievietošanas datums: 15.06.2021.)

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “3D vizualizāciju 2 video izveide tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objektiem”. (Ievietošanas datums: 14.06.2021.)

Pielikumi:

  1. pielikums: Specifikācija Tērvetes un Sēlpils 13.gs. pilskalnu kompleksu 3D vizualizācijai

 

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra “Publicitātes nodrošināšana jaunajiem tūrisma maršrutiem “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”” projekta Nr. ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” / (Rediscover the roots of regions) ietvaros. (Ievietošanas datums: 31.05.2021.)

Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra Vēstures eksperta pakalpojumu sniegšana Baltu kultūrvēsturiskā mantojuma jomā” projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana/ (Explore Balts) ietvaros. (Ievietošanas datums: 17.12.2020.)   

Zemsliekšna iepirkums  Vadlīniju izstrāde daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā” projekta Nr. LLI425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros. (Ievietošanas datums: 19.11.2020.)

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

Iepirkums "Projekta Nr. PGI05271 INVALIS vadlīniju izstrāde starptautiskas darba grupas organizēšanai par teritorijas jutīguma novērtēšanu pret invazīvām svešzemju sugām, ietverot pētījumu par invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem Latvijā".

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un citi dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/266

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra  “Animācijas filmas izveide par Zemgales dižajām personībām”. (Ievietošanas datums: 06.10.2020.)

Iepirkums "Projekta Nr. PGI05271 INVALIS vadlīniju izstrāde starptautiskas darba grupas organizēšanai par teritorijas jutīguma novērtēšanu pret invazīvām svešzemju sugām, ietverot pētījumu par invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem Latvijā".

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

 

Iepirkums "Projekta Nr. PGI05271 INVALIS vadlīniju izstrāde starptautiskas darba grupas organizēšanai par teritorijas jutīguma novērtēšanu pret invazīvām svešzemju sugām, ietverot pētījumu par invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem Latvijā".

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un citi dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/44240

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

Tirgus izpēte programmatūras video veidošanai iegādei projekta Nr.ENI-LLB-1-135 SECURE AREAS ietvaros.

Tirgus izpēte video kameras un statīva iegādei projekta Nr.ENI-LLB-1-135 SECURE AREAS ietvaros.

Tirgus izpēte „ Atpūtas laukuma jaunbūve Zvejnieklīcī Sēlpils pagasta Salas novadā”. (Ievietošanas datums: 10.08.2020.)

Pielikumi:

  1. pielikums: Lokālā tāme
  2. pielikums: Paskaidrojuma raksts un tā pielikumi
"Iepirkums "Uzņēmējdarbības izglītības rīcības plāna izstrāde projektā Nr.PGI 05114 E-COOL"
Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un citi dokumenti pieejami 

Iepirkums "Projekta Nr. PGI05271 INVALIS vadlīniju izstrāde starptautiskas darba grupas organizēšanai par teritorijas jutīguma novērtēšanu pret invazīvām svešzemju sugām, ietverot pētījumu par invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem Latvijā".

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem un citi dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40732

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

Iepirkums – atklāts konkurss “Bezvadītāja automatizētā transporta līdzekļa piegāde demonstrācijai, demonstrācija un apkalpošana projektā SohjoaBaltic”.

Iepirkuma noteikumi un dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33991

Tirgus izpēte „Vieglā pasažieru automobiļa īre Zemgales plānošanas reģionam 2020.-2023.g.”. (Ievietošanas datums: 12.02.2020.)

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra "Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales Plānošanas reģiona pasākumos Jēkabpilī un tās apkārtnē". (Ievietošanas datums: 03.02.2020.)

Pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūra "Ēdināšanas pakalpojumi Zemgales Plānošanas reģiona pasākumos Aizkrauklē un tās apkārtnē". (Ievietošanas datums: 16.01.2020.)

"Projekta Nr. LLI-302 Safe Borderlands pētījuma ar rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības nodrošinājumā sagatavošana"

 Iepirkuma noteikumi un dokumenti pieejami:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32181

Pieņemtais lēmums (ievietošanas datums 17.02.2020.)

 
 
Powered by Phoca Download