Bukleti

Šī brošūra sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” ietvaros.

Šī brošūra sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” ietvaros.

Materiāls latviešu, lietuviešu un angļu valodās tapis LatLit projektā "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)"

Materiāls tapis LatLit projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgalē un Ziemeļlietuvā”

Materiāls latviešu, lietuviešu un angļu valodās tapis LatLit projektā "Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā"

Materiāls tapis LatLit projektā "Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā"

 
 
Powered by Phoca Download